Start / Ut i Europa

Ut i Europa

I början av 2000-talet fick Vattenfall sitt verkliga europeiska genombrott. Bolaget expanderade kraftigt i framför allt Tyskland, och blev på några få år Tysklands tredje största elproducent. Idag verkar Vattenfall på tre huvudmarknader: Norden, Tyskland och Nederländerna.

Artiklar

Namnet NUON bildades som en sammanslagning av orden Nu och On.

1990-talet innebar drastiska förändringar inom elbranschen. Internationalisering blev ett modeord, men det kom att ta lång tid innan Vattenfalls ansträngningar att etablera affärsverksamhet utanför Sverige fick ett genombrott.

När den europeiska elmarknaden avreglerades siktade Vattenfall högt. Planen var att framför allt ta sig in på den tyska marknaden, Europas största. Och det gick vägen. I början av 2000-talet var Vattenfall Tysklands tredje största elproducent.

Elektriskt ljus börjar användas på kajerna i Hamburg för första gången 1879. Nu kan fartygen lastas och lossas även nattetid.

Hamburgische Electricitäts-Werke AG (HEW) har spelat en central roll för Hamburgs elektrifiering och elförsörjning. Företaget har alltid varit en tillförlitlig energileverantör i Hamburg – från starten 1894 och ända fram till i dag.

Hamburgs fjärrvärme har nästan 120 år på nacken. Här byggdes Tysklands första värmeverk. Och precis som för hundra år sedan diskuteras även i dag huruvida fjärrvärme och elnät bör ägas offentligt eller privat.

År 1884 satsar Deutsche Edison-Gesellschaft 3 miljoner tyska mark på att bilda aktiebolaget “Städtische Elektricitäts-Werke”. Syftet är kommersiell användning av el för belysning och kraftöverföring i staden Berlin.

Det tyska patentet på Edisons glödlampa blev startskottet. Med det lade Emil Rathenau och Oskar von Miller grunden för elektricitetens framgångssaga i Berlin. Elanvändningen fick snabb spridning och elen gick från att vara något exklusivt till att bli ett måste i vardagen.

Ingenstans är Tysklands historia lika påtaglig som i Berlin. Den isolerade verksamheten i Västberlin krävde att alla reserver utnyttjades, i synnerhet under blockaden. I Östberlin fortsatte återhämtningen trots planekonomin. Samgåendet efter återföreningen skapade nya utmaningar.

Bilder

VF000541.jpg

Kraftverket Planta Harcai i Bolivia
Kraftverket Planta Harcai i Bolivia

vf300007.jpg

Nuons gullila bilar
Nuons gullila bilar

vf300008.jpg

Nuon solar team
Nuon solar team

vf300010.jpg

Nuon logotyp
Nuon logotyp

VF000538.jpg

VCE Vychodoceska Energetika i Tjeckien
VCE Vychodoceska Energetika i Tjeckien

VF000533.jpg

Warszawa, Polen
Warszawa, Polen

VF000529.jpg

Demonstration vid kraftverket Jänschwelde
Demonstration vid kraftverket Jänschwelde

Videor

The Power Island (Bewag)
The Power Island (Bewag)
Vattenfall News 2/2001
Vattenfall News 2/2001
Vattenfall News 4/2001
Vattenfall News 4/2001
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8