Filter

Elektrisk belysning vid Näs sågverk. Ur "Ny Illustrerad tidning" | År: 1878 | Plats: Näs | Skapare: Okänd | ID: VF001047

Lapuan Sähkö

Lapuan Sähkö. Kontorsbyggnad tillhörande det finska distributionsföretaget Lapuan Sähkö, som Vattenfall köpte 1994. År: 1998 | Plats: Finland | Skapare: Hans Blomberg | ID: VF000536

Oslo Energi

Oslo Energi. Kontorsbyggnad tillhörande det norska elbolaget Oslo Energi, som köptes av Vattenfall i slutet på 1990-talet. År: 1999 | Plats: Oslo | Skapare: Hans Blomberg | ID: VF000537

VCE Vychodoceska Energetika in Czech Republic

VCE Vychodoceska Energetika i Tjeckien. Beläget i Hradec Kralove. År: 1998 | Plats: Hradec Kralove, Czech Republic | Skapare: Hans Blomberg | ID: VF000538

Planta Harca power plant in Bolivia

Planta Harca power plant, sitatued in the Zongo Valley Cobee in Bolivia, where Vattenfall acquired the country's largest power company in 1997 | Year: 2003 | Place: Bolivia | Creator: Hans Blomberg | ID: VF000541

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Vattenfalls aktiviteter och planer utanför Sverige 1995

Bewag advertisement

Bewag-reklam. År: 1990 | ID: VF000508

Warsaw, Poland

Vattenfalls europeiska strategier inkluderade Polen, men 2011 såldes all verksamhet i landet. År: 2001 | Plats: Warszawa, Polen | Skapare: Hans Blomberg | ID: VF000533

A car belonging to the company Nuon

Nuon. En bil tillhörande företaget Nuon, vilket köptes av Vattenfall 2009. År: 2001 | Plats: Leiden, Holland | Skapare: Hans Blomberg | ID: VF000532

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Nya Vattenfall 2002. Vattenfalls vd Lars G Josefsson

Switch room at the power station 'Karoline' in Hamburg

Kraftstationen "Karolines" växelrum År: 1896 | ID: VF000513

Rathenau och Edison

Rathenau och Edison. Två pionjärer inom energisektorn möts i Berlin: Emil Rathenau, grundare av Deutsche Edison-Gesellschaft (German Edison Company), dess dotterbolag och "Städtische Elektricitäts-Werke", senare Bewag, och den amerikanska uppfinnaren Thomas Alva Edison. År: 1911 | Plats: Berlin | Skapare: Okänd | ID: VF000511

Drawing of Germany’s oldest power plant in Berlin, Markgrafenstraße 44

Tysklands äldsta kraftverk, på Markgrafenstraße 44 i Berlin. Till höger syns maskinerna från andra utbyggnaden, ovanför dem övervakningsstationen. År: - | Plats: Berlin | Skapare: Okänd | ID: VF000501

Advertisement for electrical equipment

Reklam för elektrisk utrustning. Den vänstra bilden visar en juicepress från 1911, utvecklad av AEG, som var ett tillbehör till en annan hushållsmaskin. Till höger en juicemaskin från 1983. Med den modernare maskinen sparas mycket tid tack vare dess automatiska rensning av frukterna. År: 1983 | Plats: - | Skapare: Okänd | ID: VF000506

Electric tramway

Elektrisk spårvagn. År: 1958 | Plats: - | Skapare: Okänd | ID: VF000509

The Baltic Cable

Den baltiska kabeln mellan Sverige och Tyskland. År: 1994 | Plats: The coast of Skåne, Sweden | Skapare: Hans Blomberg | ID: VF000535

Low voltage line

Lågspänningslinje År: 1895 | ID: VF000515

Poststraße - first power station

Poststraße - första kraftverket År: 1895 | ID: VF000516

Power plant Moabit 2 with Edison and Rathenau

Edison och Rathenau bredvid turbin 14 i kraftverket Moabit 2. År: 1911 | ID: VF000510

Advertisement for electrical equipment

Reklam för elektrisk belysning. År: 1976 | ID: VF000505

Electricity supply in the divided city of Berlin in the 1950s

Kraftförsörjning i det delade Berlin under 1950-talet ID: VF000502