Innan Vattenfall fanns

Den fjärde september 1882 knäppte Thomas Alva Edison på strömmen i elverket vid Pearl Street Station i New York. Ett genombrott för den moderna eldistributionen. För elindustrin fanns dock fler problem kvar att lösa. En svensk var en av dem som lyckades formulera svaret.

Thomas Alva Edison hade 1879 utvecklat en användbar glödlampa. Han hade därefter löst flera problem som gjorde det möjligt att skapa ett system där användarna abonnerade på elektrisk belysning. Denna nymodighet, elektrisk belysning, spred sig snabbt över världen. Till Sverige kom tekniken 1885, då en likströmsanläggning för gatubelysning togs i drift i Härnösand.

Härnösand, 1885

Härnösands gator | År: 1885 | Plats: Härnösand | Skapare: Okänd | ID: VF000001

I slutet av 1800-talet steg det totala energibehovet i den industrialiserade världen, och elektriciteten blev allt mer intressant som energikälla. Speciellt i Sverige, som var helt beroende av import av kol för sin energiförsörjning blev vattenkraften, ”det vita kolet”, särskilt intressant att utveckla.

Redan 1882 hade Ryds Bomullsspinneri i Västergötland installerat en dynamo som försåg företaget med el till belysning. Kraften hämtades från den närbelägna Viskan. Året därpå installerade även Domnarvets järnverk i Borlänge en elektrisk belysningsanläggning. Många industrier byggde nu egna elektriska anläggningar, först för belysning och under 1890-talet även för att driva motorer. De tidiga systemen använde likström vid låga spänningar.

Elektrisk belysning vid Näs sågverk. Ur "Ny Illustrerad tidning" | År: 1878 | Plats: Näs | Skapare: Okänd | ID: VF001047

Trefastekniken – Sverige i täten

Det fanns emellertid ett avgörande problem med elektriciteten att lösa. Likström kunde driva motorer, men inte överföras några längre sträckor. Växelström kunde å andra sidan transporteras långa sträckor. Den svenska ingenjören Jonas Wenström var en av dem som 1890 lyckades formulera svaret på denna gåta: trefastekniken. 

Hissmofors kraftverk | År: 1929 | Plats: Hissmofors | Skapare: Okänd | ID: VF000006

Hällsjön kraftverk.

Hällsjön kraftverk. År: 1893 | Plats: Hällsjön | Skapare: Okänd | ID: VF000003

Genom växelström och transformatorer kunde el nu överföras betydligt längre sträckor. Vattenkraften – som det fanns gott om i Sverige – kunde nu exploateras. Industrierna behövde inte längre ligga i anslutning till något lämpligt vattendrag.

Tack vare Wenströms innovation kunde elektrisk ström 1893 börja överföras från en kraftstation vid Hällsjön i Dalarna till gruvorna i Grängesberg, en sträcka på 15 kilometer. Och året därpå bildades Sveriges första kommersiella kraftbolag, Hissmofors AB. Bolaget producerade och distribuerade elektrisk ström i första hand från ett vattenfall i Indalsälven.

Efter genombrottet med trefastekniken etablerades nu en rad vattenkraftverk, som i sin tur försåg lokala elverk och industrier med kraft. Vid sekelskiftet fanns uppemot ett 50-tal kraftanläggningar i Sverige. Verken var både privata och kommunalt ägda. Hälften av anläggningarna byggdes i Bergslagen, som då var Sveriges industriella mittpunkt med gruv- och metallindustri. Det stora genombrottet för större kraftföretag kom under 1900-talets första decennium.

Näs – Berättelsen om en gammal kraftstation. Ett klipp från filmen "Näs - En vattenkraftens trotjänare".

Utvecklingsblock bildas

Industrierna började nu lokaliseras på ett rationellare sätt, i närhet till marknaden och där det fanns gott om arbetskraft. Det vill säga städerna. Tiden mellan 1890-talet och 1920-talet blev industristädernas stora tillväxtperiod i Sverige. När den kunskap som fanns inom industrierna koncentrerades, kunde den utnyttjas bättre. Så kallade utvecklingsblock bildades, där tillväxt inom en verksamhet skapade nya behov inom andra områden.

Sverige har genom sin geografi god tillgång på vattenkraft och därmed billig elektricitet. Därför har den svenska industrin särpräglats av en högre elanvändning än andra länders industrier. Detta förhållande gäller än i dag.

När Vattenfall bildades under det tidiga 1900-talet var det också framför allt industrin som var den tänkta målgruppen. Vattenfalls första kraftverk – Olidan, Porjus och Älvkarleby – lokaliserades med industrin, och järnvägsutbyggnaden, i åtanke.

Älvkarleby kraftverk | År: 1913 | Plats: Älvkarleby | Skapare: Okänd | ID: VF000005

Se även

Olide power plant

Vattenfall bildas

Vattenfall sägs ha varit världens första statligt ägda vattenkraftsproducent. Vägen dit kantades av samhällsdebatter och rättsliga processer, och en stor d...

Läs hela artikeln
Trollhättan power plant

Nya tider – ändrade förutsättningar

Vattenfalls utveckling till en stor europeisk energikoncern har inte alltid varit spikrak. Företaget har genom historien lyckats hantera stora svängningar mellan perioder av krafti...

Läs hela artikeln
Älvkarleby power plant 1915

Pionjärverken

Den framväxande industrin och järnvägen spelade stor roll för lokaliseringen av Vattenfalls första vattenkraftverk. Under loppet av några år byggdes för den tiden tre gigantiska, och arkitek...

Läs hela artikeln