Tidslinje HEW (Hamburg)

1879

Elektriskt ljus börjar användas på kajerna i Hamburg för första gången. Nu kan fartygen lastas och lossas även nattetid.

1882

Den första offentliga elektriska belysningen installeras på torget framför rådhuset och i delar av hamnen. Elen produceras i Hamburgs första kraftanläggning i den gamla stadsvattenkvarnen (nuvarande Poststrasse).

1884

Vinrestaurangen Börsenkeller skaffar en elmätare och blir därmed Hamburgs första elkund.

1891

Världens första eldrivna hamnkranar tas i bruk.

Low voltage line

Lågspänningslinje År: 1895 | ID: VF000515

1894

Den 15 mars grundas aktiebolaget Hamburgische Electricitäts-Werke AG (HEW). Företagets uppgift är att producera och leverera el och fjärrvärme till Hamburgs storstadsregion.

1895

HEW börjar leverera fjärrvärme i Hamburg. Den första kunden är Hamburgs rådhus.

1904

HEW:s första kontor börjar byggas på dåvarande hästtorget, nu Gerhard-Hauptmann-Platz.

1908

HEW-aktien noteras på börsen.

1914

Staten äger inledningsvis 50 procent i företaget. HEW:s försörjningsområde fastställs i ett koncessionsavtal.

1921

Tillsammans med företaget Rudolf-Otto-Meyer grundar HEW Hamburgs fjärrvärmeföretag, Fernheizwerk Hamburg GmbH. Därmed inleds kraftvärmeproduktionen.

1922

Det första trafikljuset på Stephansplatz blir början på eran med elektrisk trafikledning i Hamburg.

1937

Den 1 april utväxlas stora territorier mellan Preussen och Hamburg som en konsekvens av Stor-Hamburg-lagen. HEW:s försörjningsområde fördubblas nästan när städerna Altona, Harburg och Wandsbek också kommer att räknas till Hamburg.

1942

HEW tar emot sina första handelslärlingar.

1949-1956

HEW levererar el från kraftverket i östra Hannover till Västberlin. Den matas in i det östtyska nätet vid Hagenow och används för att leverera el till Öst- och Västberlin.

1953

HEW driver sitt första vindkraftverk på försök.

1963

Den tusende fjärrvärmekunden ansluts. Försörjningsnätet spänner över 100 kilometer.

1969

HEW flyttar in i sin kontrosbyggnad i City Nord i Hamburg.

1971

Informationscentret på byggplatsen för Brunsbüttel kärnkraftverk öppnas. Centret är det första i sitt slag i Tyskland.

1972

När kärnkraftverket i Stade byggs börjar HEW producera el med hjälp av kärnkraft.

1988

HEW förvärvar en majoritetspost i Hamburg Gaswerke GmbH (HGW).

1997

Hamburgs stad börjar sälja sina HEW-aktier.

1999

Vattenfall AB förvärvar 25,1 procent av aktierna i HEW och ökar sin andel till 96,8 procent fram till 2002.

2001

HEW förvärvar 89,5 procent av Bewag-aktierna. Neue Kraft, som består av HEW, VEAG och Laubag, får det nya namnet Vattenfall Europe.

2002

HEW AG:s operativa verksamhet avskiljs till det självständiga Erste HEW-Verwaltungs AG. Därpå slås VEAG och HEW AG samman till det nya holdingbolaget Vattenfall Europe AG.

2004

Tillsättning av en gemensam styrelse för företagen Bewag och HEW, båda med medbestämmandeorgan.

2011

Vattenfall säljer 25 procent av el- och fjärrvärmenäten till Hamburgs stad.

2012

Vattenfall Europe AG blir Vattenfall GmbH.

2014

Vattenfall säljer resterande 75 procent i elnätet till Hamburgs stad.

2015

Det koleldade kraftverket Moorburg på 1,548 MW tas i drift.

Se även

Bewag advertisement

Genombrott i Europa

När den europeiska elmarknaden avreglerades siktade Vattenfall högt. Planen var att framför allt ta sig in på den tyska marknaden, Europas största.

Läs hela artikeln
Poststraße - first power station

Hur allting började (HEW – Hamburg)

Hamburgische Electricitäts-Werke (HEW) har spelat en central roll för Hamburgs elektrifiering och elförsörjning. Företaget har alltid varit en tillförlitlig energileverantör i Hamburg – från...

Läs hela artikeln
Switch room at the power station 'Karoline' in Hamburg

Tidig fjärrvärme/HEW:s ägarstruktur (Hamburg)

Hamburgs fjärrvärme har nästan 120 år på nacken. Här byggdes Tysklands första värmeverk. Och precis som för hundra år sedan diskuteras även i dag huruvida fjärrvärme och elnät bör ägas offen...

Läs hela artikeln