Switch room at the power station 'Karoline' in Hamburg

Tidig fjärrvärme/HEW:s ägarstruktur (Hamburg)

Hamburgs fjärrvärme har nästan 120 år på nacken. Här byggdes Tysklands första värmeverk. Och precis som för hundra år sedan diskuteras även i dag huruvida fjärrvärme och elnät bör ägas offentligt eller privat.

Fjärrvärme – första början och fortsatt utveckling

Som ett led i moderniseringen av kraftverket på Poststrasse – tidigare känd som stadsvattenkvarnen (Stadtwassermühle) – byggde HEW om två pannor till rena ångpannor. Därmed lades grunden för utsläppssnål uppvärmning i Hamburg. Redan 1895 levererade anläggningen fjärrvärme till det nya rådhuset.

Fjärrvärme vann allt bredare acceptans i Hamburg. Att producera el och värme samtidigt i samma anläggning visade sig vara extremt kostnadseffektivt. Tillsammans med företaget Rudolf-Otto-Meyer grundade HEW 1921 Hamburgs fjärrvärmeföretag, Fernheizwerk Hamburg GmbH. Det blev början på den omfattande kraftvärmeanvändningen. HEW:s fjärrvärmenät växte till Europas största på sin tid.

Switch room at the power station 'Karoline' in Hamburg

Kraftstationen "Karolines" växelrum År: 1896 | ID: VF000513

Efter andra världskriget genomförde HEW en omfattande utbyggnad av distributionsnätet i stadskärnan. Alla nya bostadsfastigheter anslöts. År 1963 spände nätet över 100 kilometer och 1966 hade täckningen fördubblats till 200 kilometer. Nätet fortsatte att utvidgas under åren som följde och täcker idag 800 kilometer. I dagsläget levereras fjärrvärme till ungefär 450 000 bostäder.

År 1964 gav sig HEW in i en ny sektor: spillvärmeåtervinning. I anläggningen på Borsigstrasse återvinner HEW spillvärme rent och effektivt, oftast genom att omvandla den till fjärrvärme, utan något skadligt avfall. Sedan 2012 har den biomassaeldade anläggningen på samma adress också försett kunder med utsläppssnål värme.

Statligt eller privat – en ständigt aktuell fråga

Diskussionen om huruvida HEW bör ägas av stat/kommun eller privat är lika gammal som företaget självt. När frågan om allmän elförsörjning diskuterades på 1880-talet menade de flesta att energiförsörjningen borde vara ett ansvar för staten. Men redan 1892 beslutade Hamburgs senat att driften och utbyggnaden skulle överlåtas på ett privat företag. Staden ville inte ta på sig den ekonomiska risken med att utveckla framtidens teknik. Därför bildades HEW som ett privat företag 1894.

Strax innan första världskriget bröt ut var staden missnöjd med sitt inflytande och ville få bättre möjlighet att påverka. Därför köpte man upp 50 procent av HEW 1914. Den ekonomiska krisen på 1920-talet gjorde att staden inte längre kunde skjuta till det kapital som behövdes. Som en följd minskade ägarandelen till cirka 30 procent.

Under åren efter andra världskriget fortsatte HEW att drivas som ett halvoffentligt företag med privata aktieägare, men där staden ägde en klar majoritet.

När energisektorn avreglerades blossade diskussionen om statens inblandning i energiföretag upp igen. År 1997 började staden sälja sina aktier i HEW. Vattenfall förvärvade 25,1 procent av aktierna i bolaget i slutet av 1990-talet och ökade successivt sin andel till 96,8 procent fram till 2002. År 2012, efter det att Vattenfall tillfälligt ägt 100 procent, köpte Hamburg stad 25,1 procent av elnäts- och värmeverksamheten.

Hamburgs stad köpte resterande 75 procent av elnätet 2014. Under 2015 invigdes det koleldade kraftverket Moorburg på 1,548 MW.

Se även

Bewag advertisement

Genombrott i Europa

När den europeiska elmarknaden avreglerades siktade Vattenfall högt. Planen var att framför allt ta sig in på den tyska marknaden, Europas största.

Läs hela artikeln
Poststraße - first power station

Hur allting började (HEW – Hamburg)

Hamburgische Electricitäts-Werke (HEW) har spelat en central roll för Hamburgs elektrifiering och elförsörjning. Företaget har alltid varit en tillförlitlig energileverantör i Hamburg – från...

Läs hela artikeln