Tidslinje Bewag (Berlin)

1884

Deutsche Edison-Gesellschaft satsar 3 miljoner tyska mark på att bilda aktiebolaget “Städtische Elektricitäts-Werke”. Syftet är kommersiell användning av el för belysning och kraftöverföring i staden Berlin. Det blir starten på Berliner Elektricitätswerke (Bewag).

1885

Den 15 augusti tas det första offentliga kraftverket i Tyskland i bruk. Det ligger på Markgrafenstrasse 44 och har en kapacitet på 540 kW.

1886

Rahtenau köper aktier i Städtische Elektricitäts-Werke och räddar det på så vis ur den första krisen. Kapaciteten byggs ut trots allt. I mars börjar ett andra kraftverk drivas på Mauerstrasse (285 kW).

1887

I november förbands de båda kraftverken i Berlin och det första elnätet skapades.

Deutsche Edison Gesellschaft blev Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, AEG. Företaget övertog ledningen av Städtische Elektrizitäts-Werke, som sedan döptes om till “Berliner Elektricitäts-Werke”.

Power plant Moabit 2 with Edison and Rathenau

Edison och Rathenau bredvid turbin 14 i kraftverket Moabit 2. År: 1911 | ID: VF000510

1923

Företaget omvandlas till ett kommunalt aktiebolag med namnet “Berliner Städtische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft” (Bewag).

1931

“Berliner Kraft- und Licht-Aktiengesellschaft” (BKL) bildas för att förvärva Städtische Elektrizitätswerke.

1932

Berliner Kraft- und Licht-Aktiengesellschaft börsnoteras.

1948

Bewag delas under ledning av den sovjetiska kommendanturen. West Bewag flyttar till Shell-Haus i Tiergarten. Ost-Bewag förs in i företagsregistret i öst.

1952

Elnätet som dittills förbundit Öst- och Västberlin delas. Västberlin blir en avskuren ö sett till elförsörjningen.

1978/79

Ost-Bewag omvandlas till “VEB Energieversorgung Berlin”, senare “VEB Energiekombinat Berlin” (EKB).

1990

“Energieversorgung Berlin AG” (EBAG) bildas som efterföljare till EKB. Bewag tar över verksamheten.

1991

Bewag förvärvar samtliga aktier i EBAG.

1992

En nödförbindelse på 110 kV mellan Öst- och Västberln tas i bruk. Treuhandanstalt godkänner Bewags ersättningskrav på EBAG.

1994

Fusion mellan EBAG och Bewag. Den isolerade verksamheten upphör genom anslutning till VEAG:s nätverk på 380 kV.

1996

EVB inlemmas i moderbolaget Bewag. Huvudkontoret flyttar till Puschkinallee. Bewag försörjer återigen hela Berlin med el.

1997

Bewag privatiseras genom att senatens aktier säljs till Southern Energy (sedermera Mirant) och senare E.on AG.

1998

Berliner Kraft- und Licht (Bewag)-Aktiengesellschaft byter namn till Bewag Aktiengesellschaft.

2001

E.on säljer sina Bewag-aktier till Vattenfall-dotterbolaget HEW. Mirant, HEW och Vattenfall startar Neue Kraft, där även Bewag medverkar. Mirant lämnar samarbetet och säljer sina Bewag-aktier till Vattenfall.

2002

Neue Kraft, som består av HEW, VEAG och Laubag, byter namn till Vattenfall Europe AG. Arbetet med att inlemma Bewag i koncernen Vattenfall Europe tar sin början.

2003

Outsourcing av Bewags verksamhet till Bewag Op. AG & Co. KG, fusion mellan Bewag och Vattenfall Europe, Bewag AG & Co. KG tas upp i handelsregistret.

2004

Tillsättning av en gemensam styrelse för företagen Bewag och HEW, båda med medbestämmandeorgan.

2005

Bewag blir Vattenfall Europe Berlin AG.

2007

Vattenfall förlorar cirka 250 000 kunder i Berlin och Hamburg. Det beror på kundernas ökade benägenhet att byta elleverantör, förtroendekrisen för Vattenfall till följd av de uppmärksammade prishöjningarna från Vattenfall samt driftstoppen i kärnkraftverken Krümmel och Brunsbüttel. Förlusten innebär att Vattenfalls marknadsandel minskar från cirka 85 % i Berlin och 90 % i Hamburg till 79 % respektive 83 %.

2008

Vattenfall deltar tillsammans med BMW i ett projekt med elbilar i Berlin. Där står Vattenfall för elen i form av ett nät av elstationer.

2010

Vattenfall säljer sitt dotterföretag 50Hertz Transmission GmbH, som äger och driver Vattenfalls tyska stamnät, till den belgiska transmissionssystemoperatören Elia och australiensiska IFM (Industry Funds Management).

2016

Vattenfall fasar ut koldriften i kraftverket i Berlin.

2017

Vattenfall investerar 325 miljoner euro i ett nytt kombinerat kraftvärmeverk i Berlin.

Se även

Bewag advertisement

Genombrott i Europa

När den europeiska elmarknaden avreglerades siktade Vattenfall högt. Planen var att framför allt ta sig in på den tyska marknaden, Europas största.

Läs hela artikeln
Electric tramway

Elektrifieringen av Berlin (Bewag)

Det tyska patentet på Edisons glödlampa blev startskottet. Med det lade Emil Rathenau och Oskar von Miller grunden för elektricitetens framgångssaga i Berlin.

Läs hela artikeln
Electricity supply in the divided city of Berlin in the 1950s

Delning och återförening (Bewag – Berlin)

Ingenstans är Tysklands historia lika påtaglig som i Berlin. Den isolerade verksamheten i Västberlin krävde att alla reserver utnyttjades, i synnerhet under blockaden.

Läs hela artikeln