The yellow and purple cars of Nuon

Nuon – historien bakom företaget som Vattenfall köpte

Nuon bildades 1994 när ett antal regionala energiföretag och Amsterdams energiverk gick samman. Nuons utveckling under de följande 25 åren ger en bild av den omstrukturering och förvandling av Nederländernas energimarknad som ägde rum under de här åren.

Namnet Nuon bildades som en sammanslagning av orden Nu och On. Nu stod för ”Nutsbedrijf” (ungefär vårt energiverk) men var även en ordlek som skulle associera till ”nu” – ”van deze tijd”. ”On” stod för en förkortning av vädersträcken varifrån de urspungliga delarna av företaget kom – ”oost en noord” – de nordöstra delarna av Nederländerna.

Nederländernas energimarknad karaktäriserades fram till 1980-talet av ett myller av små vertikalt integrerade energiverk som ägdes av kommuner, regioner och större städer. De hade monopol inom sina områden på försäljning och distribution av el och gas och de ägde i sin tur alla större elproducenter.

Logotype from GEB

Logotyp från GEB - ett nederländskt elbolag. År: - | Plats: - | Skapare: Cameron Booth | ID: VF300009

Nya tider skulle komma – politikerna ville effektivisera och konsolidera energimarknaden i Nederländerna. Den nya ellagen 1989 innebar att de viktigaste elproducenterna slogs samman till fyra stora regionala elproducenter. Dessa arbetade tillsammans genom SEP som fungerade som samordnare av den nationella elproduktionen. SEP var även den aktör som planerade ny kapacitet. Elpriset var hårt reglerat i alla led. Kraftvärmesektorn gavs däremot mer gynnsamma villkor och där kom en rad privata aktörer in i den annars hårt reglerade marknaden.

Den nya lagstiftningen gav skjuts till fusioner och uppköp. Lokala och regionala energiföretag skapade nya kluster.

1994 skapas Nuon NV genom samgående av det regionala energiföretaget PGEM, Amsterdams energiverk och några mindre lokala aktörer. Dessa företag, som kan spåras ända tillbaks till 1845, var i sin tur resultatet av fusioner av mindre enheter under åren dessförinnan. Under de följande åren växer Nuon ytterligare genom en rad fusioner och uppköp.

1995: Nuons varumärke introduceras. De gul/lila bilarna blir en del av gatubilden i bland annat Amsterdam.

Nuon logotype

Nuon logotyp. År: - | Plats: - | Skapare: Okänd | ID: VF300010

Den ändrade ellagen 1998 skapar återigen en ny spelplan. Nätverksamheten frikopplas från elförsäljning och elproduktion. Elkunder får fritt välja leverantör, med början för större industrier 1999 och slutligen 2004 även för hushåll. Elprisregleringar avskaffas och privata aktörer är välkomna inom elförsäljning och elproduktion.

1999: Nuon går samman med ytterligare ett antal inhemska aktörer och växer ytterligare. 2003 expanderar man in i Tyskland och 2004 i Belgien. Målet nu är att bli en betydande aktör på den nordvästeuropeiska energimarknaden.

2001: Nuon Solar Team bildas. Nuon sponsrar fortfarande den elbil som körs i World Solar Challange i Australien vartannat år.

Nuon solar team

Nuon solar team. Nuna7 under Sasol Solar challenge. År: 2015 | Plats: Australia | Skapare: Jorrit Lousberg | ID: VF300008

Elproducenten Reliant Energy Europe köps 2004. Det amerikanska företaget Reliant drar sig ur Europa som en rad andra amerikanska företag i svallvågorna efter Enrons konkurs.

Nederländernas första vindpark till havs byggs av Nuon och Shell och invigs 2007. Samma år skärps lagstiftningen kring åtskillnad (”unbundling”) mellan elproducenter/elsäljare och nätbolag. 2009 avskiljs Nuons nätdel och det oberoende bolaget Alliander (Liander) skapas.

Norrmannen Öystein Löseth som anställts i företaget några år tidigare utses 2008 till ny VD för Nuon. I och med Vattenfalls köp av Nuon 2009 för 89 miljarder SEK blir han chef för Vattenfall Benelux. 2010 tillträder Löseth som VD för hela Vattenfall.

I oktober 2018 meddelade koncernledningen att man beslutat att under 2019 gradvis fasa ut varumärket Nuon till förmån för det gemensamma namnet Vattenfall.

Se även

Electricity supply in the divided city of Berlin in the 1950s

Delning och återförening (Bewag – Berlin)

Ingenstans är Tysklands historia lika påtaglig som i Berlin. Den isolerade verksamheten i Västberlin krävde att alla reserver utnyttjades, i synnerhet under blockaden.

Läs hela artikeln
Electric tramway

Elektrifieringen av Berlin (Bewag)

Det tyska patentet på Edisons glödlampa blev startskottet. Med det lade Emil Rathenau och Oskar von Miller grunden för elektricitetens framgångssaga i Berlin.

Läs hela artikeln
Bewag advertisement

Genombrott i Europa

När den europeiska elmarknaden avreglerades siktade Vattenfall högt. Planen var att framför allt ta sig in på den tyska marknaden, Europas största.

Läs hela artikeln