A referendum on the future of nuclear power

Motstånd mot kärnkraft

Kärnkraftsfrågan har kantats av politiska motsättningar, både mellan partier och inom partier. Den har också kantats av många beslut och utfästelser, som senare övergavs. Något som har inneburit stor ovisshet och osäkerhet för kraftproducenter som Vattenfall.

Fram till inledningen på 1970-talet var kärnkraftfrågan inte politiskt laddad. Men vändpunkten kom 1973. Under Centerpartiets stämma i Luleå samma år höll Hannes Alfvén, professor och 1970 års nobelpristagare i fysik samt en gång verksam i AB Atomenergi, ett känsloladdat tal med titeln ”Energiproblemet”. Han uppmanade åhörarna att ta en tankepaus kring kärnkraftens roll i samhället.

A referendum on the future of nuclear power

Folkomröstning om kärnkraftens framtid År: 1979 | ID: VF000132

Thorbjörn Fälldin

Thorbjörn Fälldin. Statsminister i Sverige vid två tillfällen mellan 1976 och 1982. År: - | Plats: - | Skapare: Okänd | ID: VF000130

Kärnkraften kom att bli en profilfråga för centerpartiet. Partiets vallöfte inför valet 1976 blev att inga nya reaktorer skulle få laddas eller tas i drift, samt att all kärnkraft borde vara avvecklad till 1985. Valet blev en stor framgång för centerpartiet, och Thorbjörn Fälldin, partiets ordförande, kunde bilda den första borgerliga regeringen på 44 år.

Men Fälldin fick inte gehör för sina vallöften i regeringen. Motsättningarna mellan regeringspartierna blev så stora att regeringen sprack i oktober 1978. Folkpartiledaren Ola Ullsten bildade då en minoritetsregering fram till valet 1979. De borgerliga partierna vann även detta val, med ett mandats övervikt.

Olycka ledde fram till folkomröstning

Ett halvår senare inträffade olyckan vid det amerikanska kärnkraftverket Three Mile Island utanför Harrisburg. Händelsen ledde till att riksdagen beslutade att en folkomröstning skulle hållas om kärnkraftens framtid.

Three Mile Island

Three Mile Island. President Jimmy Carter lämnar området. År: 1979 | Plats: Harrisburg, USA | Skapare: Okänd | ID: VF000131

Folkomröstningen genomfördes i mars 1980, med tre alternativ – eller linjer – att välja mellan. Linje 1 och Linje 2 gick ut på att kärnkraften skulle ”avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd” och att ”ingen ytterligare kärnkraftbyggnad skall förekomma”. Det fanns alltså två alternativ som inte ville ha en snabbavveckling. Bakom Linje 1 stod moderaterna och bakom Linje 2 stod Socialdemokraterna och Folkpartiet. De hade också ett tillägg på sin valsedel om energihushållning, satsning på förnyelsebara energikällor och att kärnkraftverk och andra betydelsefulla energianläggningar ska ägas av stat och kommun.

A sign declaring the benefits of nuclear power.

Folkomröstning om kärnkraften. En affisch beskriver fördelarna med kärnkraft. År: 1979 | Plats: - | Skapare: Okänd | ID: VF000133

Linje 3, som hade stöd av Centerpartiet, Vänsterpartiet Kommunisterna och KDS, krävde att kärnkraften skulle avvecklas redan inom 10 år. Ej laddade reaktorer fick inte tas i drift och den fortsatta utbyggnaden skulle stoppas omedelbart.

Inför folkomröstningen bildades den partipolitiskt obundna organisationen Folkkampanjen mot kärnkraft. Den organisationen stödde också Linje 3.

Linje 2 fick flest röster, och i juni samma år fattade riksdagen ett nytt beslut med utgångspunkt från folkomröstningen. Det innebar att de reaktorer som redan var i drift, färdiga eller under arbete, det vill säga tolv reaktorer, skulle få användas. Dessa skulle emellertid avvecklas senast år 2010.

Protests against the usage of nuclear power

Folkomröstning om kärnkraft. Demonstrationer mot kärnkraft i Sverige. År: 1979 | Plats: - | Skapare: Okänd | ID: VF000134

Avveckling påbörjas

Den 26 april 1986 inträffade återigen en svår reaktorolycka. Denna gång i ukrainska Tjernobyl i dåvarande Sovjetunionen. Olyckan satte nytt fokus på kärnkraftens risker. Under våren 1988 beslutade riksdagen om en tydlig tidsplan för att avveckla kärnkraften. År 1995 skulle en reaktor i Barsebäck avvecklas och 1996 en i Ringhals. Enligt den socialdemokratiska miljö- och energiministern Birgitta Dahl var beslutet om avvecklingen av de två reaktorerna ”oåterkalleligt”.

The Chernobyl plant

Tjernobyl kärnkraftverk. År: - | Plats: Chernobyl, Ukraina (former Soviet Union) | Skapare: Okänd | ID: VF000135

Men 1990 ändrade socialdemokraterna sin energipolitik. Det banade vägen för den så kallade trepartiuppgörelsen 1991. Avvecklingsdatumen 1995 och 1996 avskaffades. Senare, 1997, tog riksdagen bort slutdatumet 2010, och bestämde att Barsebäck skulle avvecklas i två steg. Klockan 14:00 den 30:e november 1999 inleddes stängningen av Barsebäck 1. Barsebäck 2 följde samma väg och stängdes 2005.

Överenskommelsen mellan de borgerliga allianspartierna i februari 2009 kom att bilda grund för den så kallade Energiöverenskommelsen som slöts i juni 2016. Där kom regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna med oppositionsparterna Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna överens om att beslutet från 2009 angående kärnkraftens villkor skulle behållas. Det vill säga att det är tillåtet att bygga nya kärnkraftreaktorer på befintliga platser. Dock inom ramen för maximalt tio reaktorer. Om detta skulle innebära slutet på över 30 års politiska strider om kärnkraftens vara eller icke vara är dock för tidigt att sia om.

Barsebäck nuclear power plant

Barsebäck kärnkraftverk - Barsebäck kärnkraftverk är taget ur bruk, men lokalerna används fortfarande till olika ändamål, bland annat i utbildningssyfte. År: 2010 | Plats: Barsebäck | Skapare: Felix Gerlach | ID: VF000137

Svenskars inställning till kärnkraft som energikälla 1986–2015. Från rapporten "Swedish Opinion on Nuclear Power 1986 – 2015", av SOM-institutet. År: - | Plats: - | Skapare: The SOM-institute | ID: VF001057

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Resultatet av folkomröstningen om kärnkraft 1980

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Uttalanden om avveckling av kärnkraften efter Tjernobyl 1988

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Några tankar om hur motsättningar ska hanteras

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Jonas Norrbys syn på kärnkraftens avveckling och djupgasprojektet 1985

Se även

Vattenfall's carbon capture and storage (CCS) pilot project Schwarze Pumpe

Klimatfrågan tidigt med i diskussionen

Växthuseffekten uppmärksammades tidigt av Vattenfall. Men den hamnade under 20 år delvis i skuggan av andra miljöproblem som ansågs mer akuta – men som numer...

Läs hela artikeln
Rock carvings at Nämforsen

Tidig miljövård – hällristningar sparas

När Vattenfalls pionjäranläggningar byggdes på 1910-talet fanns få kritiska synpunkter på de ingrepp i naturen som dessa innebar. Men i samband med bygget av...

Läs hela artikeln
Lars ”Joel” Joelsson och Signe Rosenblad – Vattenfall-medarbetare ur olika generationer

Där erfarenhet och nytänkande möts

En har just avslutat en lång karriär och en är precis i starten på sin. När två medarbetare ur olika generationer möts handlar mycket av samtalet om Vattenfalls kultur och vikten av att våga...

Läs hela artikeln