Artwork by Ebbe Berg in Odensvi switchgear

Ebbe Berg – Vattenfalls egen konstnär

I sammanlagt över 30 år jobbade Ebbe Berg med fria händer och konstnärlig ådra att smycka väggar på vattenkraftsanläggningar runt om i Sverige.

Ebbe Berg i Kilforsen 1954. År: 1954 | Plats: Kilforsen | Skapare: Vattenfall | ID: VF400002

Ebbe Valter Berg föddes i mars 1896. Han var äldst av fem syskon ochväxte upp under enkla förhållanden. Fadern, Martin Möller-Berg, var gruvfogde vid Höganäsbolagets stenkolsgruva i Billesholm.

Som 17-åring flyttade Berg till Stockholm och fick anställning som ritarbiträde vid Vattenfalls kraftverksbyrå. 1924 slutade han för att starta egen reklambyrå med kontor på Hökensgatan. Parallellt med företagandet studerade Berg för Isaac Grünewald och Otte Sköld vid Konstakademien. Han gifte sig med Vega och bildade familj. Under många år bodde de i en lägenhet på Högbergsgatan på Södermalm.

1939 avvecklade Berg sitt företag och återvände till Vattenfall. Det var orostider och tillvaron som företagare osäker. Till att börja med arbetade han som ritare och ingenjör vid Elektrobyggnadsbyrån där han gjorde modeller och perspektivritningar. Senare fick han en friare och mer självständig roll.

Berg var känd för sin höga produktivitet och skapade mängder av illustrationer, trycksaker och planscher. Han gjorde också flera utställningar, bland andra ”Atomutställningen” som turnerade runt landet, ”Svensk industri och forskning” i New Delhi och ”Bygden vid älven” i Trollhättan.

Maskinsalen i Kilforsens kraftverk. Ett av många kraftverk som uppfördes efter andra världskrigets slut. År: - | Plats: Kilforsen | Skapare: Henrik von Klopp | ID: VF400003

Ebbe Berg fotograferad vid ett bygge (sannolikt Kilforsen) 1954. År: 1954 | Plats: Kilforsen | Skapare: Vattenfall | ID: VF400004

Men det var de stora muralmålningarna som gjorde Berg mest känd. En bit in på 1960-talet använde kraftindustrin fortfarande anläggningarna som skyltfönster och det var vanligt att man anlitade namnkunniga konstnärer för utsmyckning av entréhallar och konferensrum.

Det som gjorde Berg unik var den stora mängden målningar, den höga kvaliteten och att arbetet pågick under så lång tid. Målningarna kan lite förenklat delas in i tre typer. De enklaste föreställer olika vyer av anläggningarna som har sin grund i ritningar. Exemplet nedan visar Hojums kraftverk och finns vid Vattenfalls kontorsbyggnad vid Olidestationen i Trollhättan.

På andra platser lade han till mer konstnärliga detaljer, som i målningen från det privatägda Hammarforsens kraftverk i Indalsälven. Det är fortfarande det sakligt tekniska som är i fokus men bilderna av själva anläggningen omges av motiv från bygget, exempelvis armering och skrotning.

Genomskärning av Hojumstationen. Väggmålning från 1959. År: 1959 | Plats: Hojum | Skapare: Henrik von Klopp | ID: VF400005

I några anläggningar gjorde han också rena konstverk som ofta inspirerats av anläggningens användning eller omgivningar. Ett exempel är den sex meter breda målningen från 380kV ställverket i Odensvi. I mitten av målningen finns Oden (Odensvi) som håller samman trefasöverföringen mellan Harsprånget och Bergslagens industrier medan Hugin och Munin övervakar processen.

Del av sex meter bred väggmålning i Hammarforsens kraftverk. År: 1951 | Plats: Hammarforsen | Skapare: Henrik von Klopp | ID: VF400006

Blandningen mellan det konstnärliga och det sakligt tekniska är kanske mest kännetecknande för Ebbe Bergs måleri. När han inför pensionen 1962 intervjuades i Vattenfalls personaltidning ”Vi i Vattenfall” konstaterade han att: ”Grünewald var en generös, charmerande herre. Vi förstod varandra väl, även om jag var lite mer realistisk”.

Artwork by Ebbe Berg in Odensvi switchgear

Konstverk i Odensvi ställverk. År: 1960 | Plats: Odensvi | Skapare: Henrik von Klopp | ID: VF400001

Se även

Øystein Løseth, Lars G Josefsson, Anna Borg och Magnus Hall utanför Vattenfalls huvudkontor i Solna

Fyra generationer vd:ar möts

Den 31 mars 2022 blev en märkesdag i Vattenfalls historia. För första gången träffades fyra koncernchefer samtidigt för att tala om sina erfarenheter från tiden som Vattenfalls högsta chef l...

Läs hela artikeln
Magnus Hall

Att hitta vårt syfte

Magnus Hall ledde företaget under en tid när klimatfrågan klättrade både på den politiska agendan och som fråga som oroade allmänheten.

Läs hela artikeln
Karin Lepasoon

Fyra ord som förändrade företaget

Under perioden 2016–2020 och 2021–2022 arbetade Karin Lepasoon som kommunikationsdirektör på Vattenfall och var drivande i att formulera företagets syfte.

Läs hela artikeln