Att hitta vårt syfte

Efter nära sex år som vd och koncernchef beslutade sig Magnus Hall för att lämna Vattenfall i slutet på 2020. 

Magnus Hall ledde företaget under en tid när klimatfrågan klättrade både på den politiska agendan och som fråga som oroade allmänheten. I den här intervjun berättar han om vilken roll arbetet med Vattenfalls syfte kom att spela för omställningen av företaget, och hur det framtida fossilfria livet kommer att skilja sig från livet idag.

När du tillträdde som vd fanns det tankar på att ta in andra ägare och sälja av den kontinentala delen med målet att Vattenfall skulle bli ett nordiskt bolag. Men du ändrade på de planerna. Varför då?

– När jag började i september så reste jag runt i bolaget och träffade många människor. Och jag såg en dynamik som kom av att vara ett multinationellt bolag. I norden är vi så stora och skulle vi bara ha verksamhet där så skulle vi tappa både dynamik och möjlighet till tillväxt. Jag landade i slutsatsen att hålla ihop bolaget och organisera det med funktionella, istället för regionala, affärsområden.

Men trots fördelarna med att vara stora togs beslut att sälja av delar av företaget.

– I Lausitz producerades el genom förbränning av brunkol. Det passade inte alls in i Vattenfalls strategi, och jag såg inga möjligheter till tillväxt i framtiden. För att kunna växa måste man vara relevant i sin verksamhet. Efter att vi avyttrat brunkolet fanns det möjlighet att bli klimatsmartare i alla delar av företaget. Det blev startskottet till en omställning.

Att sätta syftet är bland det viktigaste vi har gjort under min tid som vd.

En del av omställningen var att formulera företagets syfte. Berätta.

– Vår tids viktigaste uppgift är att lösa klimatfrågan. Vi har mätt opinionen på våra marknader och trots coronakrisen anger människor att klimatet är det som oroar dem mest. Då är det vad vi ska hantera och i lösningen är energifrågan helt central. Det var uppenbart att vi var del av en värld som behövde bli klimatsmartare och då var det viktigt att hitta ett enkelt sätt att förklara för omvärlden vad Vattenfall stod för. Samtidigt måste hela företaget känna att de är delaktiga. Det var inte tydligt för alla inom bolaget att vi sitter ihop och det fanns olika uppfattningar om vart vi var på väg.

Så vad har syftet bidragit med?

– Mest stolt är jag över att se hur folk har växt. När jag började skrevs historien om Vattenfall av omvärlden. Nu finns det en helt annan självkänsla och stolthet och det har varit känslosamt att få de anställdas kvittens på den förändringen i våra interna medarbetarundersökningar. Men med tiden blev det dessutom allt tydligare att det fanns en styrka i att använda syftet som en lins för vad som var rätt att göra för företaget. När vi tog beslut i ledningen så kunde vi stämma av mot syftet: hur bidrar det här till ”power climate smarter living”?

Du låter väldigt engagerad när du pratar om det här arbetet.

– Syftet blev ju bättre än vad vi hade hoppats på utifrån hur styrande och sammanhållande det blev, samtidigt som ”power climate smarter living” och målet om att erbjuda kunderna ett fossilfritt liv inom en generation är en oerhört stark kommunikationsplattform externt. Att sätta syftet är bland det viktigaste vi har gjort under min tid som vd.

Ett år efter att syftet presenterades så lanserades också ett nytt utseende för Vattenfall, bland annat en ny logotyp. Varför var det viktigt?

– Jag tror att det är viktigt att som företag leva och uttrycka sig modernt. Det var inget fel på den gamla logotypen och uttrycket men vi skapade något fräscht och nydanande. En ny identitet var ett helt naturligt steg som också signalerade den förändring som pågick.

En del medarbetare protesterade upprört mot den nya logotypen. Hur kändes det?

– Vi visste att det skulle komma olika reaktioner och det ska också vara högt i tak både för konstruktiv kritik och att uttrycka besvikelse. Men det störde mig att så många uttryckte sig väldigt ohyfsat och gick till personligt angrepp mot de kollegor som jobbat fram det nya uttrycket. De är proffs och förtjänar samma respekt som alla andra som gör sitt jobb. Jag upplevde att den här tiden var en lågpunkt i språkbruket internt.

Vad kommer att krävas för att Vattenfall ska nå målet om ett fossilfritt liv inom en generation?

– Vi måste genomföra vår egen omställning, och samtidigt vara tydliga med att det sker i steg. Och i grunden handlar det om att de produkter vi tar fram ska vara fossilfria. Våra kunder, både företag och konsumenter, ska kunna använda elektrifieringen som bas och att den elen ska vara fossilfri. I det är det viktigt att vi är en en möjliggörare, som erbjuder lösningar för den som vill, och inte skriver folk på näsan. Det måste vara enkelt att leva fossilfritt.

Varför handlar målet om ”en generation”, hade det inte varit enklare att sätta ett datum för när det ska vara uppnått?

– Att använda ordet generation är finurligt på många sätt. Dels inger det en respekt för att omställningen kommer att ta tid och dels kopplar det till den generation av människor som växer upp nu och ger en bild av deras framtid. Men det markerar också förflyttning och framåtdrift, och att vi faktiskt genererar el. Men vi kan inte fastna i att säga ”inom en generation”. De barn som föddes när vi satte det målet börjar ju bli så stora att de kan prata nu – och själva ställa frågor till oss vuxna. Målet kommer att ligga fast, det är jag övertygad om, men snart måste vi hitta en ny formulering för att inte tappa trovärdighet.

Hur tror du att det framtida fossilfria livet kommer att skilja sig från hur vi lever idag?

– Många verkar tro att det framtida samhället kommer att bli jobbigare och tråkigare, att vi kommer stänga ner och göra mindre av mycket av det som vi tycker om att göra. Jag tror inte på det. Tvärtom kommer den tekniska utvecklingen att göra livet enklare och bekvämare. Den som börjat köra elbil känner ju till exempel inget stort behov av att gå tillbaka till en fossilbil – elbilen är ju bättre. Samtidigt leder fler eldrivna fordon till en standardhöjning i form av mindre buller och mindre utsläpp av hälsovådliga partiklar. Parallellt kommer vi att se tekniker utvecklas som vi inte känner till idag, på samma sätt som effekterna av internet var okänt för 20–30 år sedan. Jag har extremt svårt att se att livet inte kommer att bli bättre i framtiden.

Men kommer vi att kunna konsumera, och till exempel flyga som vi gör nu?

– I framtiden kommer du att få betala lite mer för att till exempel flyga fossilfritt, jämfört med alternativet att använda olja. Men teknisk utveckling driver alltid ner priserna och med en generell välståndsökning, kanske det till och med blir så att vi lägger en mindre del av våra pengar på att flyga, även om det sker med fossilfri vätgas som är ett dyrare bränsle.

Vilken roll tror du Vattenfall kommer att spela, när en generation passerat och målet om ett fossilfritt liv är uppnått?

– Det sker så mycket teknisk utveckling nu, men att generera och hantera energi kommer alltid att vara viktigt för samhället samtidigt som behovet av el kommer att öka. Jag är övertygad om att vi kommer att hitta nya affärsmöjligheter i det. Så det är väldigt lätt för mig att ha en optimistisk syn på framtiden för företaget.

Se även

Lars ”Joel” Joelsson och Signe Rosenblad – Vattenfall-medarbetare ur olika generationer

Där erfarenhet och nytänkande möts

En har just avslutat en lång karriär och en är precis i starten på sin. När två medarbetare ur olika generationer möts handlar mycket av samtalet om Vattenfalls kultur och vikten av att våga...

Läs hela artikeln
Øystein Løseth, Lars G Josefsson, Anna Borg och Magnus Hall utanför Vattenfalls huvudkontor i Solna

Fyra generationer vd:ar möts

Den 31 mars 2022 blev en märkesdag i Vattenfalls historia. För första gången träffades fyra koncernchefer samtidigt för att tala om sina erfarenheter från tiden som Vattenfalls högsta chef l...

Läs hela artikeln
Karin Lepasoon

Fyra ord som förändrade företaget

Under perioden 2016–2020 och 2021–2022 arbetade Karin Lepasoon som kommunikationsdirektör på Vattenfall och var drivande i att formulera företagets syfte.

Läs hela artikeln