The Gotland cable

Vattenfall och Asea – ett perfekt utvecklingspar

Under 1950-talet var Sverige tack vare det unika samarbetet mellan Vattenfall och Asea världsledande inom högspänningstekniken. Tillsammans skapade en stor statlig upphandlare och ett privat företag stora exportframgångar för Sverige.

Samarbetet hade inletts redan 1908, då mellan Asea och det som året därpå skulle omvandlas till Vattenfall: Trollhätte Kanal- och Vattenverk. Generatorerna till Trollhättans kraftstation levererades av ASEA men i fråga om den andra utrustningen, främst transformatorer och brytare, låg Asea efter sina utländska konkurrenter. I ett första skede underkändes därför Aseas anbud. Men Asea fick en ny chans, och tillsammans experimenterade de båda parterna fram nya lösningar. Utvecklingssamarbetet var igång.

Vattenfall's Director General and Asea's CEO in the CEO's lodge in 1940

Vattenfalls generaldirektör och Aseas VD i VD:ns jaktstuga 1940. Waldemar Borgquist med fru besöker familjen Edström i deras jaktstuga i Ludvika. År: 1940 | Plats: Ludvika | Skapare: Okänd | ID: VF22004

Det fanns nära sociala relationer mellan Aseas och Vattenfalls ingenjörer, och även en vilja från svenska staten till samarbete med industrins bästa för ögonen. Att Vattenfall, inom rimliga gränser, favoriserade en svensk leverantör var ett uttryck för detta.

Haveri och hårda ord

Western regional line

Västra regionledningen. Mellan Trollhättan och Västerås. År: - | Plats: - | Skapare: Vattenfall | ID: VF000063

Nästa stora samarbete inleddes under 1920-talet. Vattenfall skulle koppla samman sina två kraftnät i östra och västra Sverige med en 130 kV stamlinje: Trollhättan–Västerås. Genom samarbetet kunde Asea utveckla sina transformatorer så att de kom upp i samma kvalitetsklass som företagets internationella konkurrenter.

A map of the power line between Harsprånget and Hallsberg

Karta över kraftledningarna mellan Harsprånget och Hallsberg. Ur boken "Sveriges första 380 kV ledning: Harsprånget - Hallsberg". År: 1950 | Plats: - | Skapare: Okänd | ID: VF001037

Den första leveransen slutade emellertid med att Aseas utrustning havererade. En mycket bister skriftväxling följde mellan Vattenfall och Asea. Vattenfalls generaldirektör uppgav sig vara ”helt enkelt utledsen då man år efter år får dragas med svårigheter, av vilka minst 50 % borde kunnat undvikas”. Trots detta hade Vattenfall återigen överseende med den bristande kvaliteten, och Asea fick en andra chans. Nu gick det bättre. När linjen färdigställdes 1922 var det första gången en så hög spänning användes i Europa.

Likström eller växelström

Vattenfall och Asea började tillsammans utforska likströmstekniken under 1940-talet. Vattenkraften fanns i norra Sverige och behovet i de södra delarna. Högspänd likströmsteknik hade stora fördelar vid överföring långa sträckor, haken var de strömriktare som skulle sköta omvandlingen mellan växelström och likström. För att utveckla denna teknik byggde Vattenfall och Asea ett laboratorium i Trollhättan. Där var bland annat Asea-forskaren Uno Lamm, ”den högspända likströmmens fader”, verksam.

Men det blev alltmer bråttom att uppnå resultat. Elbehovet steg betydligt snabbare än vad prognoserna tidigare visat. Vattenfall var därmed tvunget att bygga ut det stora kraftverket Harsprånget tidigare än planerat. Därmed fanns inte tid att utveckla likströmstekniken. Harsprångsledningen byggdes i stället som en växelströmsledning för 380 kV – i praktiken 400 kV. Den högsta spänningen dittills i världen när ledningen kopplades på för 380 kV 1952.

Banbrytande resultat

Vattenfall och Asea gav emellertid inte upp tanken på högspänd likström, och forskningen fortsatte i ett nytt laboratorium i Trollhättan. Här lyckades Uno Lamm utveckla en jonventil som effektivt kunde omvandla växelström till likström och tvärtom. Den nya tekniken började användas i Gotlandskabeln som invigdes 1956. Den första i sitt slag i världen.

Asea breaker

Brytare från Asea. Type HKEY 132/600. År: 1930 | Plats: - | Skapare: Okänd | ID: VF000173

Samarbetet mellan Asea och Vattenfall fortsatte även i samband med den svenska kärnkraftsutbyggnaden, men det täta utvecklingssamarbetet mellan ett statligt verk och ett privat företag började knaka i fogarna. Tiden för en så nära relation mellan stat och kapital hade runnit ut. Så småningom kom Vattenfall därmed att förlora sin centrala ställning i Aseas utvecklingsarbete.

Gotlandskabeln.

Gotlandskabeln. Bygger på teknik utvecklad av Asea i samarbete med Vattenfall. År: 1950 | Plats: Gotland | Skapare: Vattenfall | ID: VF000210

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Likströmskabel till Gotland 1954

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

HVDC-överföringen utvecklas

Se även

The Vattenfall seat belt

Bilsäkerhetsbälte “typ Vattenfall”

Utvecklingen av säkerhetsbältet i Sverige var inte ett resultat av svensk bilindustris uppfinningsrikedom. Det var i stället en produkt av Vattenfalls arbete med att förh...

Läs hela artikeln
The cover of a pamplet about Sensel.

Det smarta hemmet

Under den stora it-yran i slutet av 1990-talet spirade utvecklingsidéerna hos både etablerade företag och så kallade start-ups. Även hos Vattenfall, som lanserad...

Läs hela artikeln
Flight route Porjus–Suorva

Flygande pionjärer

När Suorva-dammen skulle byggas i början av 1920-talet ställdes Vattenfall inför ett delikat problem. Under tre års tid skulle 400 man bo och arbeta i vägl&oum...

Läs hela artikeln