Electric heating Year: 1967

Vattenfalls marknadsföring

Det var först inför avregleringen av elmarknaden i början av 1990-talet som marknadsföring och reklam för varumärket fick avgörande betydelse för Vattenfall. Kampanjen ”två hål i väggen” fick stort genomslag hos allmänheten. Kampanjer i propaganda- och informationssyfte var däremot inget nytt.

Electric heating Year: 1967

Elvärme År: 1967 | ID: A6_VF001023

The exhibition 'El i hemmet', which was visited by 60 000 people

Utställningen "El i hemmet" hade över 60 000 besökare. Ur tidningen "Vi i Vattenfall", september 1965 | Plats: - | Skapare: Okänd | ID: VF001024

Vattenfall genomförde en rad kampanjer mot lantbruk och hushåll under 1920-, 1930- och 1940-talen. Inte minst via branschföreningen FERA och dess bussar som lärde husmödrar att laga mat ”elektriskt”. Från mitten av 40-talet och många årtionden framöver fanns inget behov av att marknadsföra produkten el då det rådde elbrist. Däremot producerade Vattenfall under rekordåren på 1950- och 1960-talet en mängd filmer. Filmer som visade hur man lyckades tämja landets vattenkraftsresurser. Filmerna visades på biograferna och sågs vissa år av över en miljon besökare.

När Vattenfall i början av 1960-talet byggt ikapp elefterfrågan började man propagera för en ny produkt – elvärme. Elvärmeanvändningen ökade markant under hela 1960- och 70-talet. I broschyrer, filmer och annat material propagerade Vattenfall för elvärmens fördelar över framför allt olja. I en aktivitet utrustade Vattenfall en ”toppelektrifierad enfamiljsvilla” i Trollhättan, där en familj skulle bo under ett år. Den första månaden kom 60 000 besökare till villan och den angränsande utställningen.

'The crows', a commercial

Reklamkampanjen "Kråkorna". År: 1989 | Plats: - | Skapare: Okänd | ID: VF001025

Ett försök att humoristiskt visa upp en annan sida av Vattenfall var den så kallade ”Kråkkampanjen” 1988-89. Vattenfall ville informera om energifrågor i helt ny lättsam form – annonsläsaren uppmanades dessutom att ringa och ställa frågor till Vattenfall.

”Två hål i väggen” – ett nytt sätt att tänka

Efter bolagiseringen av Vattenfall 1992 och inför avregleringen av den svenska elmarknaden 1996 behövdes nya grepp. Verksamheten skulle konkurrensutsättas. Vattenfall behövde därför bygga sitt varumärke på samma sätt som Telia, Volvo, Shell och andra storföretag. Det var ett helt nytt sätt för Vattenfall att tänka.

'Två hål i väggen'–advert

"Två hål i väggen"–kampanjen blev så framgångsrik att allt som krävdes för att få fram dess budskap var ett felstavat ord. År: 1997 | Plats: - | Skapare: Okänd | ID: VF001055

Till sitt förfogande hade Vattenfall en budget på 90 miljoner kronor – för enbart det första året. Den skulle användas för att bygga upp kännedom och förtroende för Vattenfall. För det användes begreppet ”två hål i väggen”. Vattenfall ville visa vardagsnyttan av det som kom ut ur de två hålen som alla hade hemma.

'Två hål i väggen' advert

"Två hål i väggen"–reklam. År: 1998 | Plats: - | Skapare: Okänd | ID: VF001056

Kampanjen inleddes 1995 med reklamfilmer som visade vardagsdramatiska teman, i kombination med annonser i dags- och fackpress. På hösten 1997 kom det mest uppmärksammade inslaget. Det började dyka upp lustiga ord som ”wörld wide web”, ”Käbel-TV”, ”symäskin”, ”brödröst” på stora reklamtavlor runt om i landet. Folk började gissa vilt vad det handlade om. Så småningom dök Vattenfalls logotyp upp i samband med de konstiga orden. Nu blev det uppenbart att de extra prickarna över bokstäverna var Vattenfalls symbol ”Två hål i väggen”. Kännedomen och förtroendet för Vattenfall ökade, och kampanjen skapade också en positiv image av företaget. Det fick betydelse för till exempel rekrytering av personal. Kampanjen fortsatte under 1998 och 1999. En höjdpunkt under kampanjen var en reklamfilm med Povel Ramel. I filmen skrev artisten om texten till sin klassiker ”Var är tvålen broder?” till ”Var är hålen broder?”.

Två hål i väggen uppskattades inte bara av den svenska allmänheten. År 1998 belönades den också med det finaste priset i den svenska reklambranschen: Guldägget.

Chart showing Sweden's use of electricity 1910–1999

Sveriges elanvändning 1910–1999. År: - | Plats: - | Skapare: Okänd | ID: VF100002

Chart showing energy used for electrical heating

Elvärme i bostäder och lokaler. A graph showing energy used for electrical heating. År: - | Plats: - | Skapare: Okänd | ID: VF000213

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Reklam för elvärme i mitten av 1960-talet

Video player requires marketing cookies.
To view this content please click here to allow marketing cookies.

Reklaminslag: Två hål i väggen - Den elektriska familjen

Se även

The Malmbanan railway

Elektrifierad järnväg i 100 år

År 2015 var det 100 år sedan Malmbanan elektrifierades. Det blev startskottet för järnvägens fortsatta elektrifiering. Men från början var det var inte ...

Läs hela artikeln

Elen ändrade folks vardag

Elektricitetens intåg i hemmen förändrade för alltid människans sätt att leva. I vardagen ändrade elbelysningen dygnsrytmen. Och i hemmet försvann tu...

Läs hela artikeln
Lars ”Joel” Joelsson och Signe Rosenblad – Vattenfall-medarbetare ur olika generationer

Där erfarenhet och nytänkande möts

En har just avslutat en lång karriär och en är precis i starten på sin. När två medarbetare ur olika generationer möts handlar mycket av samtalet om Vattenfalls kultur och vikten av att våga...

Läs hela artikeln