Start / Ut i Europa / Brunkol sätter standarden för energiförsörjningen i öst (VEAG/Laubag – Lausitz)

Brunkol sätter standarden för energiförsörjningen i öst (VEAG/Laubag – Lausitz)

Brunkol har gett människor i Lausitz arbete och mat på bordet i över 200 år. I början av 1900-talet visade kraftverket i Hirschfelde vägen för östra Tyskland. Den installerade kapaciteten på 25,5 MW levererade enorma mängder energi över stora avstånd till storstäderna via de nya landnäten.

Brytning med enkla verktyg

Electricity arises
Electricity arises
Historiska källor från 1642–43 berättar om stora “jordbränder” nordväst om Zittau – förmodligen de första tecknen på förekomst av brunkol i södra delen av Oberlausitz. Men det skulle dröja ytterligare 200 år innan brunkol gradvis kom att ersätta torv och trä som energikälla.

I början kunde arbetarna samla in kol som stack upp över jordytan med hjälp av hackor, spadar och skottkärror. Men det brunkol som låg i dagen tog snabbt slut och räckte snart inte längre för att möta efterfrågan på energi i de snabbväxande industrierna, i synnerhet i storstäder som Berlin och Dresden. Det ledde så småningom till storskaliga dagbrott och att en helt ny teknik utvecklades: världens första transportbrygga för gruvavfall togs i bruk i närheten av Plessa 1924. År 1931 fanns det ett sjuttiotal kolgruvor eller dagbrott och 56 brikettfabriker i Lausitz. Omkring 23 000 personer fick sitt levebröd från kol. Briketterna användes till en början främst i textil-, tegel- och glasindustrierna. Från 1939 användes brunkol som råvara för att tillverka syntetisk olja, och brunkolskoks framställt genom koksning vid hög temperatur producerades i Lauchhammer från 1952.

Hirschfelde visar vägen i gränstriangeln

På 1880-talet byggdes regionens första kolkraftverk. Till en början var syftet nästan uteslutande att kraftverken skulle förse gruvorna och bearbetningsanläggningarna med el, så att produktionen kunde öka – det skulle vara brunkolskraft för lokalt bruk.  

ELG Elektrizitäts-Liefergesellschaft (ett dotterbolag till AEG Group) beslöt att bygga ett kraftverk i Hirschfelde 1905. De båda första turbinerna på 1,6 MW togs i drift den 13 april 1911. Stora företag som Siemens och AEG insåg snabbt att det behövdes standardiserade elnät med stor räckvidd och framför allt kraftanläggningar med hög kapacitet för att säkra en trygg energiförsörjning i landet. ELG passerade tidigt en viktig milstolpe med sin stora kraftanläggning i Hirschfelde. Redan 1916 hade kraftverket en installerad produktion på 25,5 MW, vilket var en enorm kapacitet på den tiden. Delar av den ursprungliga anläggningen har bevarats och kan ses på Technology Monument & Museum på kraftverket i Hirschfelde. Kraftverket ligger inte långt från Zittau, i gränstriangeln mellan Tyskland, Tjeckien och Polen.

KW Hirschfelde
KW Hirschfelde
Hirschfelde Tube bender
Hirschfelde Tube bender
Nästa artikel: Kraftförsörjningen i Östtyskland (DDR)
Visa alla artiklar i Ut i Europa
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8