Start / Företaget och människorna

Företaget och människorna

När Vattenfall bildades 1909 var det en udda företeelse. Ett statligt verk som skulle drivas som ett affärsdrivande verk. Men i och med finanskrisen i början av 1990-talet blev Vattenfall ett bolag. Staten har ändå kvar sitt inflytande över Vattenfall, som bolagets enda ägare.

Artiklar

Sedan bildandet har Vattenfall styrts av nio profilstarka personer, varav samtliga utom en varit ingenjörer. I denna artikel presenteras Vattenfalls generaldirektörer (1909–1992) och vd:ar (1992–).

I sammanlagt över 30 år jobbade Ebbe Berg med fria händer och konstnärlig ådra att smycka väggar på vattenkraftsanläggningar runt om i Sverige.

Vattenfall sägs ha varit världens första statligt ägda vattenkraftsproducent. Vägen dit kantades av samhällsdebatter och rättsliga processer, och en stor dos entreprenörskap och företagsamhet. Den framsynte teknikern Vilhelm Hansen var den drivande kraften som gjorde det möjligt.

Vattenfalls utveckling till en stor europeisk energikoncern har inte alltid varit spikrak. Företaget har genom historien lyckats hantera stora svängningar mellan perioder av kraftig utbyggnad och tider av förvaltning. Om än med viss möda.

Ett kraftsystem måste övervakas och styras dygnet runt. Produktionen av el måste i varje ögonblick motsvara förbrukningen. Vattenfall måste också utnyttja sina olika kraftverk så optimalt som möjligt. För att klara allt detta finns Kraftkontroll.

Frågan om bolagisering av Vattenfall var långt ifrån ny när den hamnade på den politiska dagordningen 1990. Vattenfalls ledning hade sedan 1920-talet försökt övertyga ägarna om fördelarna. Men det krävdes en nationell ekonomisk kris för att idén skulle förverkligas.

Vattenfall har sedan starten varit ett verktyg i händerna på sin ägare, staten. Först för att främja landets industrialisering, sedan som en pusselbit i industripolitiken. Sedan 1970-talet har Vattenfall i varierande omfattning varit en del av landets energipolitik.

Den svenska elförsörjningen fungerade mycket väl och elproduktionen var effektiv. Det tyckte i alla fall Vattenfall och resten av Sveriges elproducenter före avregleringen. Men de svenska politikerna ville ha större konkurrens, och avreglerade elmarknaden. Tidigt insåg Vattenfall att man måste anpassa sig.

Arbetsmiljöarbetet var tidigt en viktig fråga för Vattenfall. Arbetet var både farligt och slitsamt. Samtidigt var det länge en stor skillnad mellan arbetare och tjänsteman. Det var först på 1970-talet de fick likvärdiga villkor.

Om ett chefsjobb på Vattenfall blir ledigt svarar svensken ”Ja, det verkar intressant, men passar jag?”. ”Ok, är alla kriterier uppfyllda så tar jag det, svarar tysken,” medan holländaren svarar ”Har ni äntligen förstått att det är jag som ska bli chef”.

Bilder

VF000147.jpg

Porjus kraftverk
Porjus kraftverk

josefsson.jpg

Lars G Josefsson
Lars G Josefsson

ebbe_berg_web_odensvi-3.jpg

Konstverk i Odensvi ställverk
Konstverk i Odensvi ställverk

eb_vattenfall_extra.jpg

Ebbe Berg i Kilforsen 1954
Ebbe Berg i Kilforsen 1954

eb_vattenfall-2.jpg

Maskinsalen i Kilforsens kraftverk. Ett av många kraftverk som uppfördes efter andra världskrigets slut
Maskinsalen i Kilforsens kraftverk. Ett av många kraftverk som uppfördes efter andra världskrigets slut

eb_vattenfall-3.jpg

Ebbe Berg fotograferad vid ett bygge (sannolikt Kilforsen) 1954
Ebbe Berg fotograferad vid ett bygge (sannolikt Kilforsen) 1954

eb_vattenfall-4.jpg

Genomskärning av Hojumstationen. Väggmålning från 1959
Genomskärning av Hojumstationen. Väggmålning från 1959

ebbe_berg_web_hammarforsen-1.jpg

Del av sex meter bred väggmålning i Hammarforsens kraftverk
Del av sex meter bred väggmålning i Hammarforsens kraftverk

Videor

Solen Vattnet och Stjärnan (in Swedish)
Solen Vattnet och Stjärnan
Strömkarl (in Swedish)
Strömkarl
Presentation av Vattenfallkoncernen 1992 (in Swedish)
Presentation av Vattenfallkoncernen 1992
Vattenfalls GD-skifte 1985 (in Swedish)
Vattenfalls GD-skifte 1985
Med livet på en tråd (in Swedish)
Med livet på en tråd
Det hände 1956 (in Swedish)
Det hände 1956
Man har blivit van (in Swedish)
Man har blivit van
Kraftverksbyggare i Ritsem
Kraftverksbyggare i Ritsem

Dokument

den_integrerade_europeiska_elmarknadens_utveckling_-_mogen_marknad_med_omogna_politiker._av_gunnar_lundberg.pdf

Title: 
Den integrerade europeiska elmarknadens utveckling - mogen marknad med omogna politiker. Av Gunnar Lundberg
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8