Fjärrvärmeabonnenterna kunde byta sin gamla kolpanna mot en modern fjärrvärmecentral
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8