Reklam för Vattenfalls säkerhetsbälte 1958
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8