Maskinsalen i Kilforsens kraftverk. Ett av många kraftverk som uppfördes efter andra världskrigets slut
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8