Del av sex meter bred väggmålning i Hammarforsens kraftverk
glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8