Start / Ut i Europa / Tidslinje VEAG/Laubag (Lausitz)

Tidslinje VEAG/Laubag (Lausitz)

1789 

De första brunkolsreserverna upptäcks i Lausitz.

1844 

Brytning av kol för industriell användning inleds i Spremberg.

1871 

Första brikettfabriken byggs i Senftenberg.

1909 

Första stora kraftanläggningen byggs i Hirschfelde.

1917 

Kraftverket i Lauta börjar byggas för att ombesörja elförsörjningen till ett aluminiumsmältverk för produktion av lättmetall som används i första världskriget.

1924 

Världens första transportbrygga tas i bruk i närheten av Plessa.

1935 

En ny fabrik i Schwarzheide säkrar oberoende av oljeimport genom produktion av syntetiskt gasolin från brunkol inför andra världskriget.

1942 

Växande elbehov under andra världskriget leder till ett ångkraftsprogram där 15 nya kraftverk planeras (total kapacitet: 4 500 MV). Inget av dem ansluts dock förrän 1945 och endast två tas i drift på 1950-talet.

1945 

Andra världskrigets slut. Sovjetunionen fraktar bort 15 brikettfabriker, kraftverkskapacitet på 4 000 MV och teknisk utrustning från 11 dagbrott som krigsskadestånd. 

1946 

Ja till nationalisering av brunkolsindustrin i folkomröstning den 30 juni.

1948 

I den första halvårsplanen för att återställa den ekonomiska aktiviteten i Sovjetzonen (senare DDR) ses järn- och stålproduktion samt kolbrytning som de viktigaste uppgifterna.

1950 

DDR:s parlament antar en resolution den 30 september om att öka elkapaciteten upp till 196 procent genom nya kraftverk (kapacitet: 6 500 MW) och utbyggnad av befintliga.

1955 

Schwarze Pumpe-kombinatet (= en grupp fabriker i samma bransch) etableras som världens största industrikomplex för raffinering av brunkol till briketter, brunkolskoks och stadsgas.

1957

Ett kol- och energiprogram i DDR blir basen för nya kraftverk och dagbrott i Lausitz.

1972–73 

Fler än 100 kraftverksmedarbetare från DDR lärs upp i 500-MW-teknik vid det sovjetiska Slawjansk-kraftverket för att arbeta med tio ny 500-MW-enheter i Hagenwerder, Boxberg och Jänschwalde.

1975 

Sovjetunionens oljeprishöjningar blir en chock för DDR. Brunkol blir det primära energislaget för att säkra energiförsörjningen, och landet blir därmed världens största kolproducent (cirka 300 miljoner ton/år), med en mycket omfattande miljöpåverkan som följd.

1980 

Brunkolskombinatet Senftenberg grundas (BKK, föregångare till LAUBAG) och kombinatet för det brunkolseldade kraftverket i Peitz (KBK, föregångare till VEAG).

1989 

Berlinmurens fall den 9 november blir slutet på den socialistiska planekonomin och medför radikala förändringar i Lausitz. 108 000 människor arbetar på kraftverken och i gruvorna när brunkolsdivisionen inom Vattenfall Europe startas. Tolv år senare är antalet medarbetare endast 8 275.

1990 

Lausitzer Braunkohle Aktiengesellschaft (LAUBAG) bildas.

1990

Elbolagen PreussenElektra och Bayernwerk (senare E.ON) och RWE når en överenskommelse med den sista östtyska regeringen om att överta större delen av den östtyska kraftindustrin. För detta ändamål bildas bolagen VEAG och Laubag.

1991 

Nya VEAG (Vereinigte Energiewerke) bildas med 29 000 medarbetare och tio brunkols-, fyra gas- samt åtta vattenkraftverk.

1991 

Drastiska personalnedskärningar vid LAUBAG och VEAG genomförs tillsammans med en "social stadga". Den högsta ledningen och företagsrådet enas om en social ram.

1992 

Demonstration i Hoyerswerda den 28 februari: 35 000 kraftverksmedarbetare och gruvarbetare kräver en plan för den fortsatta verksamheten i kol- och energisektorn i östra Tyskland.

1994 

Sedan 1989 har kolbrytning, brikettproduktion och elförsäljning minskat dramatiskt. Nu upphör gas- och koksproduktionen.

2001 

HEW (Hamburger Electricitäts-Werke), ett dotterbolag till Vattenfall, köper majoriteten av aktierna i VEAG. 

2002 

VEAG går samman med HEW, LAUBAG och BEWAG för att bilda Vattenfall Europe.

2006 

Grundstenen till CCS pilotanläggning i Schwarze Pumpe läggs den 29 maj, i närvaro av kansler Angela Merkel.

2008 

CCS pilotanläggning för avskiljning av koldioxid invigs den 9 september.

2010 

Reichwalde dagbrott öppnar på nytt efter sju års stängning.

2012 

Officiell invigning av kraftverket Boxbergs enhet R den 11 oktober.

2016

Vattenfall säljer brunkolsverksamheten till det tjeckiska bolaget EPH och dess finansiella partner PPF. I affären ingår kraftverken Jänschwalde, Boxberg, Schwarze Pumpe och Lippendorf R, liksom dagbrotten Reichwalde, Welzow-Süd, Nochten, Jänschwalde och Cottbus-Nord (stängt 2015). 

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8